k10d VS k100d super vol2

fin_pano8_disk2.jpgja lahing jätkub… ühes foorumis tekkis kahe kaamera võrdluse teemadel tundlikuse (ISO) osas väike arutelu, et kumma kaamera pilt siis ikkagi on kõrgemate ISO väärtuste juures parem ja miks ja kui palju megapiksleid vastav sensor tegelikult välja kannatab. Kuna vastav pildimaterjal sai eelmise loo jaoks juba jäädvustatud, ei jäägi ju muud üle, kui väike täiendav analüüs läbi viia.

Materjalid ja metoodika

Otsest võrdlust mõneti raskendab küll asjaolu, et K10D puhul on ISO-de vahemik 100-1600 ja K100D Super’i puhul 200-3200. Kuna aga ISO 100 ja 200 on nii või teisiti mürast vabad, siis neid võrdlusesse ei liidagi ning ISO 3200 tuleb siis lihtsalt boonusena juurde. Seega on otsese võrdluse all ISO väärtused 400, 800, 1600.

Teine aspekt, mis veidi segadus külva, on kaamerate erinev MP arv – seega mahub sama suurusega pildile infot erineval hulgal. Samas loob see võimaluse veel üheks katsetuseks – mis juhtub, kui 10MP pilt vähendada 6MP peale ja siis võrrelda teise kaamera originaalis sama suure pildiga. Või siis vastupidi – suurendada 6MP pilt 10MP peale.

NB! Nii suurendamine kui ka vähendamine on mõlemad toimunud ilma täiendava töötluseta, mis kahtlemata parendaks lõpptulemust! Nii et tulemustesse suhtuda kriitikaga ja püüda töötluse mõju iseseisvalt juurde kujutleda. 😀

Kõik muud pildiparameetrid peale ISO ja säriaja on fikseeritud, kõikidel juhtudel on kasutatud sama objektiivi (Sigma AF 17-70mm F2,8-4,5 DC Macro)

EXIF:
Aperture: f 8.0
EV: ±0,00 EV
Program: A – Aperture-priority auto
Metering mode: Multisegment
Flash: Not fired
White balance: Auto
Zoom: 40.0 mm Real
35mm Focal length: 60 mm

Esiteks on võrdluse all otse masinast tulnud pildi, keskosast on välja lõigatud 350x350px tükk.

Teiseks on võrdluse all K100D Super’ist pärit originaal ja K10D 6MP vähendatud piltides välja lõigatud 350x350px tükk.

Kolmandaks on võrdluse all K10D’st pärit originaal ja K100D Super’i 10MP suurendatud piltides välja lõigatud 350x350px tükk.

Tulemused

Kuna üks pilt ütleb rohkem, kui tuhat sõna, siis vaatame parem pilte, et tulemustest sotti saada.

Algsed failid, 100% crop

ISO 400 K10D VS K100D Super

k10d_400_1.jpgVSk100ds_400_1.jpg

ISO 800 K10D VS K100D Super

k10d_800_1.jpg VSk100ds_800_1.jpg

ISO 1600 K10D VS K100D Super

k10d_1600_1.jpg VSk100ds_1600_1.jpg

K10D fail vähendatud 6MP peale, pärast seda 100% crop

ISO 400 K10D VS K100D Super

k10d_400_2.jpgVSk100ds_400_1.jpg

ISO 800 K10D VS K100D Super

k10d_800_2.jpgVSk100ds_1600_1.jpg

ISO 1600 K10D VS K100D Super

k10d_1600_2.jpgVSk100ds_1600_1.jpg

K10D Super fail suurendatud 10MP peale, pärast seda 100% crop
ISO 400 K10D VS K100D Super

k10d_400_1.jpgVSk100ds_400_2.jpg

ISO 800 K10D VS K100D Super

k10d_800_1.jpgVSk100ds_800_2.jpg

ISO 1600 K10D VS K100D Super

k10d_1600_1.jpgVSk100ds_1600_2.jpg

ISO 3200

k100ds_3200_1.jpgVSk100ds_3200_2.jpg

Arutelu

Nagu tulemustest näha ja igati loogiline ka oodata olis, siis piltide mürasus suureneb ISO väärtuste kasvades. Vaieldamatult müraseima pildi saab K100D Super’iga ISO 3200 juures. Ja kui seda veel üritada suurendada 10 MP peale, siis on tulemus juba üsna kole. Samas tuleb muidugi tõdeda, et tulemus on siiski ilusam kui enamike digikompaktidega tehtud pilt ISO 400 juures. Nii et selles mõttes ei saa midagi nuriseda, pilt on täitsa söödav ka suurendatuna.

Kui võrrelda ISO 1600 juures tehtud pilte, siis selgelt peab võitjaks kuulutama K10D. Kui võistlus käiks selle peale, kumb rohkem müra suudab produtseerida. Kuna aga võistlus käib hoopistükis vähema müra peale, siis tegelikult võidab K100D Super. Ilmselt saab asja ajada muidugi selle kaela, et kuna sensor on füüsiliselt sama suur mõlemal kaameral, siis lihtsalt suurema MP arv annab oma osa. Selle väite kontrollimiseks saigi K10D pilte vähendatud 6MP peale. Kui nüüd kõrvutada kahte 6MP pilti, siis ausalt öeldes on ei oskagi enam öelda, kumb on mürasem. Kas kallis lugeja saad aru, kumb pilt on kumma kaameraga tehtud? Teisel pildil on K10D’ga tehtud pildi tonaalsust korrigeeritud heledamaks, et see ei hakkaks võrdlust häirima.

10vs100_1600.jpg10vs100_1600_2.jpg

Sisuliselt on tausta mürasusest läbi jooksev erinevaid pilte eraldav diagonaal kadunud, seega võib pärast manipulatsiooni 10MP->6MP lugeda digimüra esinemise mõlema kaamera puhul sisuliselt võrdseks. ISO 800 juures tehtud piltide puhul ma isegi ütleks, et vähendatud kujul K10D pilt on müravabam kui sama suur K100D Super’i pilt. See kinnitab hüpoteesi, et K10D piltidega kaasnev suurem mürasus on tingitud eelkõige suuremast MP arvust.

Seega tekkib õigustatud küsimus, et mille pagana pärast siis neid lisamegapiksleid üldse vaja on, kui sellega kaasneb niivõrd palju kehvem pilt, et odavama kaameraga võrreldava tulemuse saamiseks peab pildi ikkagi sama väikseks vähendama. Tõepoolest mõtlemapanev, kas pole? Samas lisa 4MP on piisavalt palju, et annab nii suuremateks väljatrükkideks kui ka hilisemaks ümbrkadreerimiseks suurema varu (hmm, krt, mu eelmine kaameral oligi 4MP, selle puhul poleks küll tahtnud veel 4MP’st loobuda ;-)). Et ega tõe kriteerium on tõestus, siis sai naljapärast suurendatud ka K100D Super’i pilte 10MP suuruseks ja seejärel võrreldud K10D samaväärsete piltidega. Teiselt ja kolmandal pildil on vastavalt suurendatud K10D’ga tehtud kaadri heledust ja K100D Super’iga tehtud kaadri tumedust.

10vs100_1600_3.jpg

10vs100_1600_4.jpg

10vs100_1600_4_2.jpg

Mida nendelt piltidelt siis välja lugeda – eelkõige seda, et kaamera enda algoritmid on paremad, kui lihtne Bicubic suurendamine Photoshopis. Siin tuleb erinevus välja, eriti muidugi tumedamaks keeratud pildi puhul. K100D Superi pilt on tunduvalt läbusem, lisaks digimürale lisanduvad ka lihtsalt suurendamisega kaasnevad artefaktid. Seega kõrge ISO juures tehtud piltide täiendav suurendamine ei pruugi alati kõige parem idee olla, teisalt aga on ka selliselt suuendatud pilt veel vajadusel kasutatav. Kui väga lähedalt ei uuri :-D.

Kokkuvõte

Läbiviidud analüüs näitas, et kahe võrdluse all oleva kaamera (K10D ja K100D Super) pildikvaliteet on otseses sõltuvuses ISO väärtuste ning sensori/pildi suurusest. Põhijäreldustena saab välja tuua järgist:

a) otse kaamerast tulnud piltide analüüsi näitab, et digimüra esinemise alusel saab kahe kaamera pildid reastada järgnevalt (müra kahanemise järjekorras):

1 K100D Super ISO 3200
2 K10D ISO 1600
3 K100D Super ISO 1600
4 K10D ISO 800
5 K100D Super ISO 800
6 K100D Super ja K10D ISO 400

ISO 800-st madalametel väärtustel on müra juba niivõrd marginaalne, et mingit erinevust välja tuua ei saa.

b) Vähendades K10D pildi 6MP peale väheneb pildi mürasus niivõrd, et vahe K100D Super’i vastava pildiga kaob või muutub isegi K10D kasuks. Seega võib öelda, et algse faili suurem mürasus on tingitud samale senorile rohkemate megapikslite “pressimisest”.

c) Suurendades K100D Super’i pildi 10MP peale suureneb pildi mürasus niivõrd, et üldine kvaliteet on kehvem kui k10D samaväärsel pildil. Selles võib järeldada, et kaamera teeb pildi “suurendamisel” paremat tööd, kui Photoshop ilma täiendava töötluseta.

Kokkuvõtvalt öeldes – K10D 10 MP annab siiski suurema mänguruumi pildi ümberkadreerimisel ning suurte väljatrükkide teostamiseks, väiksemal esitlemise korral kahaneb pildi mürasus võrredlavasse suurusjärku K100D Super’iga tehtud pildiga või osadel juhtudel isegi väiksemaks.

Seega ei võta K10D 10MP pildi kvaliteedist midagi ära, samas K100D Super’i 6MP kahandab ümberkadreerimisvabadust. Järelikult olen õnnelik, et mul on k10D, mitte k100D Super. :-p

Leave a Reply