praktika

Selleks, et õppida kasutama erinevaid Curves‘ seadistusi või siis hiljem parandusi sisse viia, võib kasutada Curves’i spetsiaalse kihina Layer palette’is (kui seda ekraanil näha pole, vajuta F7). Selleks tekita Layers palette’is uus kiht, kasutades dialoogiakna allservas olevat nuppu (selline diagonaalselt mustvalge üleminekuga ümmargune nupuke) Create new fill or adjustment layer ning valides hüpikmenüüst käsklus Curves… (sama asja saad tekitada ka menüüst Layers->New Adjustment Layers->Curves…). Nüüd tehes seal muudatusi Curve‘ kujus, ei muuda sa otseselt pilti, vaid ainult seda, kuidas seda näitamiseks kuvatakse. Iga kell saad vastavalt Layer’il topeltklõpsu tehes Curves dialoogiakna uuesti ette kutsuda ja muudatusi teha, või siis hoopis kihi ära kustutada. Või tekitada kuiiganes palju erinevate seadetega Curve ja neid kordamööda kuvades nende mõju pildile uurida.

Siiani oleme selgeks saanud, mida Curves dialoogiaknas mingi asi tähendada võiks ja kuidas Curve’iga manipuleerida. Kui teooria enam-vähem käppa on saanud, siis viime asja praktikasse ning vaatleme erinevaid seadeid ning seda, milline mõju neil pildile on. Loomulikult on alljärgnevalt toodud 13 võimalust vaid väga väike osa tegelikest erinevatest võimalustest. Kuid loodetavasti suuna juhatavad kätte ja selgitavad, mida miski manipulatsioon endaga pildile kaasa toob, et selle baasilt juba ise katsetades edasi minna.

Pane tähele, et hiirekursorit üle allpool toodud fotode liigutades näed pilti tema algseisus ehket enne Curve kuju muutmist. Selliselt hiirt edasi tagasi liigutades on muutuste mõju pildi erinevatele piirkondadel hea jälgida.

Nii jõuamegi praktikani. Avame Curves dialoogi (Image->Asjustment->Curves...) või siis tekitame vastavalt abikastist toodud õpetusele Curves Adjustment Layers’i. Nüüd ei jäägi muud üle kui Curve kõveraks väänama asuda…

suurendame üldist tumedust. Selline kergelt nõgus Curve muudab kogu pilti veidike tumedamaks. Suurim on mõju neutraalsetele toonidele, sest selles piirkonnas on Curve kaugus algsest sirgjoonest kõige suurem.

suurendame üldist heledust. Vastand eelmisele, selline kergelt kumer Curve muudab kogu pildi üldiselt heledamaks. Mõju on suurem neutraalsetele toonidele, Curve mõlema otsa suunas muudatuse mõju üha kahaneb. Mida kaugemale punkti neutraalsest alast lohistada, seda tugevam on mõju.

anname kontrasti juurde, nihutades Curve‘ otspunkte. Selle manipulatsiooni mõju on analoogiline seitsmendas sammus tehtud Levels’i liugurite keskele kokku nihutamisega. Nii et reaalselt töö käigus võib tegelikult Levels’id üldse kasutama jätta ja mängida ainult Curves‘ga. Otspunkte (White point ja Black point) nihutades surume me histogrammi otstest kokku, suurendades niiviisi pildi kontrastsust.

anname kontrasti juurde S-Curve‘ abil. Niinimetatud S-Curve ongi vast üks levinumaid, nö klassikaline manipulatsioon. Seda võib teha nii kahe kui kolmepunktilisena. S-Curve muudab heledad toonid heledamaks ja tumedad toonid tumedamaks. Mida järsemaks Curve muuta, seda suuremaks muutub pildi kotrastsus. Üle ei maksa pingutada. Aga eksperimenteerida maksab küll.

keerame kontrasti vähemaks. Selleks liigutame nii otspunkte kui ka neutraalse tooni punkti. Niisiis tumeda otspunkti nihutame veidi heledamasse alasse, heleda otspunkti veidi tumedamasse alasse. Kolmanda, keskmise punkti liigutamine annab Curve‘le veidi kumera kuju, et pildi üldist heledust suurendada. Ongi tulemus käes, ja plassim, kui oleks arvata võinud. Aga vahel on vaja ka plass välja näha.

teeme heledad toonid heledamaks. Selleks tuleb esmalt tagada, et Curve tumedam ots oleks paigal. Selleks teeme sinna paar punkti, mis Curve selle osa fikseerivad. Curve ülemise otsa nihutame kahe uue punkti abil veidike ülespoole, et heledaid toone heledamaks muuta.

teeme heledad toonid tumedamaks. Algus sama, mis eelmisel – Curve alumine osa tuleb kahe punkti abil fikseerida. Curve heledat otspunkti nihutame veidi allapoole ja toome kahe lisapunktiga Curve veelgi allapoole, et pildil olevaid heledaid toone tumedaks muuta.

muudame neutraalsed toonid heledamaks. Selleks peame esmalt Curve mõlemad otsad fikseerima. Kui see tehtud, siis nihutame Curve keskosa ülespoole, et neutraalseid toone heledamaks muuta.

muudame neutraalsed toonid tumedamaks. Tegu eelmise Curve vastandiga. Fikseerime otsad ja nihutame keskosa seekord allapoole, tumedamas suunas. Mida kaugemalt Curve keskpunktis lohistada, seda tumedamaks muutuvad pildil neutraalsed toonid.

keerame tumedad toonid heledamaks. Esimese sammuna tuleb Curve heledam ots ja neutraalsed toonid paari punkti abil paigale fikseerida. Tumeda otspunkti lohistame heledamas suunas. Et tumedat osa vastavalt soovile veelgi muuta, lisame kaks punkti, mida nihutades saab tulemus parem ja on võimalik proovida erinevaid võimalusi.

keerame tumedad toonid tumedamakas. Nagu eelmises näites, tuleb ka siin Curve heledam ots fikseerida. Tumeda otsapunkti lohistame paremale poole, muutes sellega tumedaid toone veelgi tumedamaks. Lisapunktidega tumedamas otsas saab tulemust täpsemalt viimistleda.

loome High-key efekti. Selleks piisab vaid kahest punktist, mille abil keerame tumedad toonid mõõdukalt heledamaks ja heledad ning neutraalsed toonid tunduvalt heledamaks. Soovitud efekt erinevate piltide puhul ei pruugi tekkida täpselt sellise Curve puhul nagu näites toodud. Eksperimenteeri.

loome Low-key efekti. Selleks lohistame heleda otsapunkti tumedamas suunas ning tumeda otsapunkti lohistame paremale, et muuta tumedamaks ka tumedaid toone. Kolmanda punktiga muudame neutraalsed toonid samuti tumedamaks ja tekitame nõgusa Curve‘.

ongi näited otsas. Nüüd ei jää sul muud üle, kui võtta mõni oma pilt ja proovida Curve‘ abil paremaks muuta. On huvitav fenomen, et isegi kui esmapilgul ei tundu pildil nagu väga viga midagi, siis võrreldes paremaks muudetud pilti algsega saab alles vahest aru. Nagu näiteks ka alljärgneva pildi puhul. Liiguta hiirt üle pildi, siis näed…

Kas pole mitte pilt säravam, värvid puhtamad, pilved ja erinevad teksuurid eristuvad paremini, veetorn on palju seksikam, elu ilusam jne jne jne. Minu arust küll on. Aga kui sa leiad, et vahet pole, siis oled lugemisega nii kaugele välja jõudes küll üsna mõttetult oma aega raisanud. Sorry…

Leave a Reply